Če vam zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov grozi hujša gospodarska škoda, lahko zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo dajate

Vlogo lahko vložijo pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti; samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Vloga se lahko vloži vse od nastanka davčne obveznosti do njenega popolnega poplačila.

Vlogo zavezanec odda:

1. Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register

2. Elektronsko preko storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki

3. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument

Obrazci:

Odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode
Elektronska oddaja

Taksa: Takse ni.

Sankcije: Sankcij ni.

Opis:   • Odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode (Podrobnejši opis)

Zakonodaja: • Odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode

Novice: • Odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode

Več informacij: Odlog plačila oziroma obročno plačilo davka Vir: Državni davčni portal – e-davki