Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) URL. RS 42/2007


S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti trgovine na debelo in trgovine na drobno.
    Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.

O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

Pravilnik – II STOPNJE običajnega odpisa blaga (glej 6. člen)

KALO – Knjiženje kala med letom in ob popisu