Opozorilo!

Posamezni vzorci pogodb še po starem ZDR

in aktov so navedeni kot primeri, zato ni nujno, da so uporabni za vse situacije. Uporabnikom priporočamo, da pri uporabi vzorcev v dnevni praksi obravnavajo vsak primer individualno. Vsi vzorci, ki so na voljo na spletni strani, se uporabljajo le kot vodilo za pripravo individualnih dokumentov.
Vzorce je potrebno pri uporabi prilagoditi tako, da vse sestavine ustrezajo medsebojnem razmerju, ki se ga v konkretnem primeru ureja. Avtorja in ZDOPS ne prevzemajo odgovornosti za napačno uporabo vzorcev.

Avtorske pravice za vzorce pogodb in koristnih dokumentov imata Igor Antauer in Tomaž Bernik. Vzorce pogodb in ostalih aktov lahko uporabljajo vsi člani obrtno zborničnega sistema s dostopom do teh strani.

Vir:GIZ

Novi vzorci so v pripravi!