Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja okoliščin.

VIR: http://: https://www.ozs.si/novice/odrejanje-drugega-dela-ali-na-drugem-kraju-zaradi-izjemnih-okoliscin-5f6aebbe2114e03c955759b3