Pogodba o odstopu terjatev – cesija

Delo smo opravili, kaj pa sedaj, ali bomo nemočno čakali, da nam kupec plača, ga bomo klicali vsak dan s prošnjami , naj se nas vendarle usmili in nakaže vsaj delno?
Probleme z neplačevanjem vam reši naš računovodski servis v zelo kratkem času. Odstopite nam terjatve, s katero prenesete svojo terjatev na naš računovodski servis.
Razlikujemo lahko posamezno cesijo, kjer gre za odstop zgolj ene terjatve, od t.i. splošne cesije, kjer gre za odstop več terjatev.

Kaj potrebujemo za odstop terjatev?

Sam odkup terjatev je zelo preprost, v naš računovodski servis nam je potrebno dostaviti kopijo računa iz katerega je razvidno, da ste opravili posel.

Z odprodajo terjatev našemu računovodskemu servisu pridobite:

– VARNOST spremljamo vašega kupca (bon obrazec) in vas sproti obveščamo o njegovi poziciji na trgu

– LIKVIDNOST ob odstopu terjatev lahko dobite na račun denar takoj in vam ni treba čakati na negotova prihodnja plačila

– PRIHRANEK PRI ČASU IN DENARJU naš računovodski servis prevzame nase vsa administrativna dela, opominjanje vašega kupca, naš računovodski servis strokovno vodi vse postopke pri izterjavi vašega denarja ter pomaga odpraviti vse ovire

– RAST PODJETJA z uporabo našega računovodskega servisa in odprodaje vaših terjatev si boste zagotovili prilagodljiv in cenovno ugoden vir financiranja, ki ne bo bremenil vaših limitov pri bankah, s čimer si boste zagotovili nemoteno rast poslovanja.

O podrobnostih se lahko pozanimate v našem računovodskem servisu v Mariboru, Glavni trg 17/b, tel:02 234 23 20. Veselimo se vašega klica.

Razmislite, kaj izgubljate ko nas ne pokličete?