Študentski servis Ljubljana

Splošna olajšava

Splošna olajšava za leto 2007 znaša 2.800 €, za leto 2008 pa 2.959,60 €. Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. To pomeni, da splošno olajšavo izgubiš, če te starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

NOVO – Povišana splošna olajšava za leto 2008

Študentu in dijaku se prizna tudi povišana splošna olajšava v višini 2.000 € oziroma 1.000 €, če njegovi skupni obdavčljivi prihodki ne presežejo 6.800 € oziroma 9.000 €, vendar le v primeru, ko drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. 

Posebna osebna olajšava 2007

Za leto 2007 znaša 2.800 EUR in se prizna rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka,
  • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Posebna osebna olajšava ni priznana nerezidentom.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo.

Posebna osebna olajšava 2008

Za leto 2008 znaša 2.959,60 € in se prizna rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

  • status študenta ali dijaka,
  • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Posebna osebna olajšava ni priznana nerezidentom.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo.

Normirani stroški 2007

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava v višini 10 % in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno osebno olajšavo).

Olajšava Znesek oz. stopnja
splošna olajšava 2.800 €
posebna osebna olajšava 2.800 €
normirani stroški 10% od dohodka preko napotnic


Normirani stroški 2008

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava v višini 10 % in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno osebno olajšavo).

Olajšava Znesek oz. stopnja
splošna olajšava 2.959,60 €
posebna osebna olajšava 2.959,60 €
povišana splošna olajšava
2.000 oz. 1.000 €
normirani stroški 10% od dohodka preko napotnic