2013

Uvod
1 VPIS FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST V EVIDENCE

1.1 Vpis samostojnih podjetnikov v Poslovni register Slovenije

1.2 Vpis fizične osebe, ki opravlja dejavnost v davčni register
2 OBDAVČITEV FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST PO ZAKONU O DOHODNINI

2.1 Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov

2.2 Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov
3 PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

3.1 Vključitev v obvezno socialno zavarovanje

3.1.1 Vlaganje prijav in odjav zavarovanja

3.2 Osnova za plačevanje prispevkov za socialno varnost samozaposlenih

   3.2.1 Uvrstitev v novo zavarovalno osnovo za leto 2013 na podlagi dobička, doseženega v letu 2012

3.3 Stopnje prispevkov za socialno varnost

3.4 Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost

3.5 Oprostitev plačila prispevkov v prvih dveh letih poslovanja

3.6 Plačevanje pavšalnih prispevkov za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

3.6.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.6.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje
4 IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV
5 DRUGE OBVEZNOSTI
6 INFORMIRANJE

Vir:DURS