Pojasnilo DURS, št. 42908-76/2007, 20. 9. 2007


Zavezanec je postavil vprašanje, do katere višine niso obdavčene obresti na denarne depozite pri bankah za leti 2007 in 2008.


Od leta 2007 se dohodnina od obresti na denarne depozite, ki jih doseže rezident pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, ne plača, če je skupni znesek teh obresti nižji od 1.000 EUR.


Rezident Slovenije, ki v davčnem letu doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU ter čigar skupni znesek presega 1.000 EUR, mora do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto pri davčnem uradu vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU. 


Od obresti se dohodnina v letu 2007 izračuna in plača po stopnji 15 odstotkov, od leta 2008 pa po stopnji 20 odstotkov ter se šteje za dokončni davek.