Uradni list RS 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Na podlagi 4. člena Zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/97) ministrica za delo, družino in socialne zadeve objavlja

O S N O V O za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od vključno 1. januarja 2008 dalje

V skladu s 3. členom Zakona o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 19/97) je osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za čas od 1. januarja 2008 dalje 806,14 EUR bruto oziroma 566,96 EUR neto.

Št. 66302-6/2005/9

Ljubljana, dne 29. februarja 2008