Maribor, 16.10.2018

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od marca dalje znaša 878,55 evra.

Osnova za obračun prispevkov se je zvišala

Za delavce v delovnem razmerju morajo delodajalci od letošnjega leta dalje plačevati prispevke od 54 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, medtem ko minimalna osnova za prispevke samozaposlenih letos znaša 60 odstotkov povprečne letne plače.

Kot so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs), za izplačila od 1. 3. 2018 dalje najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju znaša 878,55 evra. Povprečna bruto plača v letu 2017 je bila namreč 1.626,95 evra, 54 odstotkov tega zneska pa predstavlja novo osnovo.

To pomeni, da bodo najnižji prispevki zavarovanca znašali skupaj 194,16 evra, najnižji prispevki delodajalca pa 141,45 evra.

Gre za prispevke, ki jih v višini skupaj 22,1 odstotek od osnove plačujejo delavci in 16,1 odstotek od osnove delodajalci. Sem so vključeni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje ter za poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

Za izplačila od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018 pa je veljal znesek povprečne plače predpreteklega leta. Osnova za obračun prispevkov za prva dva meseca letošnjega leta je tako znašala 855,72 evra.

Prispevki bodo vsako leto višji

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost je sicer določena v 144. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). V skladu z določbo 410. člena pa se bo osnova za obračun prispevkov postopno zviševala do leta 2021. V letu 2019 bo tako znašala na 56 odstotkov povprečne plače, v letu 2020 na 58 odstotkov in v letu 2021 na 60 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21