Osnove coachinga in moderiranja za vodje

Na delavnici bo izkušena predavateljica podala osnove coachinga in moderiranja na v obliki predavanj z mnogo praktičnega dela, tako da bodo udeleženci sposobni novo pridobljeno znanja takoj uporabljati v praksi.

Moderiranje (angleško: facilitation) je razmeroma nepoznana dejavnost v Sloveniji. Namen moderiranja je vodenje skupine skozi planiran proces odločanja. Moderator je oseba, vešča usmerjanja večje skupine tako, da skupina doseže zastavljene cilje v odmerjenem času.

Po definiciji International Coach Federation (ZDA) je coaching interaktivni proces, v katerem coach z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki spodbudijo k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov. 

Kaj so cilji delavnice?

 • spoznati nove metode moderiranja, nove trende v tej stroki
 • naučiti se katere moderatorske tehnike uporabljati pri različnih fazah v vodenju projektov za različne ciljne skupine strank (različni interesi udeležencev, delo v skupini..)
 • preizkusiti moderatorske tehnike za postavljanje strategij
 • naučiti se metode za ravnanje v težkih situacijah
 • spoznati osnove coachinga za izobljšanje dela z strankami (npr. občine)
 • spoznati različne tipe coaching vprašanj
 • naučiti se priprave in vodenja 1 urnih intervjujev z odločevalci s pomočjo coaching veščin

Vsebina delavnice je:

Modul 1

  • naloge in odgovornosti moderatorja, svetovalca, projektnega vodje, sponzorja v fazi
  • priprave, izvedbe in vrednotenja moderirane delavnice
  • osnove in nadgradnja moderatorskih veščin
  • najnovejše moderatorske tehnike, metode in modeli
  • moderatorske tehnike, metode in modeli (fokus na strateško planiranje in projektno vodenje)
  • nevtralnost glede vsebine
  • aktivno poslušanje
  • postavljanje vprašanj
  • dajanje in sprejemanje vrnitvenega sporočila
  • parafraziranje za razjasnitev

Modul 2

  • nadzor časa in dnevnega reda
  • preverjanje predpostavk
  • zbiranje idej
  • jasno povzemanje
  • težavne situacije – kako obvladujemo težavno vedenje
  • osnove coachinga
  • osnovni cochnig koncepti.
  • Močna vprašanja
  • (ne)učinkovita vprašanja
  • Coaching in vodja, manager,

Delavnica po meri

Delavnica je »butične narave« in jo bomo prilagodili  znanju in željam udeležencev.

Cena

Cena delavnice je 2.000,00 EUR po modulu, DDV ni vključen, skupaj 2.400,00 eur. V cena vsebuje pripravo vprašalnikov, prilagoditev programa, izvajanje delavnice, delovne materiale in osvežujoče napitke med pavzami. Ob koncu usposabljanja bo izvajalec udeležencem izdal potrdila o udeležbi.

Termin:

1. termin oktober 2012

2. termin november 2012

3. termin december 2012

oz. po dogovoru

Prijava

Prijavite se lahko na simona@interfin.si ali preko prijavnice, ki jo pošljete na naslov Simona Klančnik s.p., Glavni trg 17b, 2000 Maribor.