Odprto – odprt do 20. 10.2020

a) INFORMACIJE ZA PODJETNIKE

  1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 31/2020 z dne 20.03.2020 in spremembe v Ur.l. RS št. 65/2020.


Priprava vloge

Prijava na rok 05.09.2020 je možna le na kreditno garancijske linije A.1. A.2 in A.3, samo za razvojne garancije, skladno s spremembami javnega razpisa, ki bo objavljen v Ur.l.RS dne 31.07.2020.

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad

VIR: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106