Produkt P4 – Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 88/2008 z dne 12.9.2008.

  •  Javni razpis P4 (doc)
  •  Razpisna dokumentacija P4 (pdf)
  • Seznam naselij po občinah v RS (vir: Geodetska uprava RS)
  • Prijavni list P4a (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti). Povezava do spletne aplikacije e – razpisi: eRazpisi  (aktiviran po 15.9.2008).
  • Prejemnik mora pri izvajanju projekta dosledno izpolnjevati zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o  izvajanju projekta!

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti in Priročnik CGP sta objavljena na spletni strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) na: 

http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/

Upravičence se obvešča, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo vključeni na seznam upravičencev, ki obsega navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije.

Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah: (02) 234 12 52 (Marjana Šipek), (02) 234 12 72 (mag. Manfred Lepej), (02) 234 12 45(Jožef Babič), (02) 234 12 74 (Bojana Mikeln) in (02) 234 12 64(mag. Boštjan Vidovič).
VIR:Podjetniški sklad