4.0

Odprtoodprt do 15. 09.2021

1. Objava javnega razpisa P4L 2020 v Ur. l. RS, št. 101/2020 z dne 17.07.2020

2. Letak P4L 2020

3. Priprava vloge

4. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v IV. poglavju razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.


5. Več informacij o razpisu P4L vam je na voljo na telefonskih številkah:

Več informacij: Slovenski podjetniški sklad,RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

VIR: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108