Maribor, 16.01.2019

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 2019 – prispevki za ZZ višji za 3,38 %

Zavezanci za pavšalne prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec oddajo Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, če FURS do 10. v mesecu v sistem eDavki ne odloži predizpolnjenega obračuna oz. je ta obračun napačen. Rok za plačilo prispevkov: do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. do 20. februarja za januar).

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2019 – prvo trimesečje

Naziv prispevka

januar

februar

marec

april do december

Prispevek za PIZ

33,90 (*1)

33,90

33,90

n.p.

Prispevek za ZZ

8,88

26,65

8,88

26,65

8,88

26,65

8,88

26,65

Skupaj ZZ

35,53

35,53

35,53

35,53

SKUPAJ PIZ in ZZ

69,43

69,43

69,43

n.p.

Prispevek za PIZ

Pavšalisti morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ), in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.

Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (*2) in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta.

Znesek je treba nakazati na račun številka, SI56011008882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Prispevek za ZZ

Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) se od 1. 2. 2014 plačujejo prispevki po stopnji 0,53 % od osnove. Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2018 je znašala 1.676,38 EUR (*3):

  • prispevek od vključno januarja 2019 do decembra 2019, izračunan po stopnji 0,53 %, je 8,88 EUR.

Poleg tega je bil leta 2014 za te osebe uveden dodaten prispevek za ZZ, brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %. Glede na povprečno plačo za oktober 2018 je ta prispevek od januarja 2019 26,65 EUR.

Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Znesek je treba nakazati na račun številka, SI56011008883000073, sklic SI19 vaša davčna številka-45004.

  • (*1) Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 19/18)

  • (*2) Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17)

  • (*3) Uradni list RS, št. 84/18

Vir: Podjetniški portal

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21