PIZ  011008882000003 19 VAŠA DAVČNA-44008   32,14 eura  (od 1. aprila 2012 dalje je 32,14 EUR)  
ZZ   011008883000073 19 VAŠA DAVČNA-45004  4,55 eura (od 01.01.2013-31.12.2013)
Plačilo je do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Pavšalno plačevanje povezava DURS