Maribor, 26.09.2018

B. Dokumenti povezani s pogodbo o zaposlitvi ter obvezne izjave

Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec že imeti zbrane vse obvezne podatke, ki jih predpisuje Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter vzpostaviti evidenčni list delavca, ki je tudi prvi izmed odloženih dokumentov v personalni mapi delavca.

Dokumenti, ki se hranijo v »podmapi« B:

  1. Prejem predloga pogodbe o zaposlitvi;

  2. Obojestransko podpisana pogodba o zaposlitvi;

  3. Prejem obojestransko podpisane pogodbe o zaposlitvi in morebitnih aneksov vezanih na pogodbo o zaposlitvi;

  4. Izjava o seznanjenosti s splošnimi akti delodajalca;

  5. Izjava o varovanju osebnih podatkov;

  6. Potrdilo o prevzemu delovne opreme;

  7. Sklep o imenovanju Komisije za ocenjevanje poskusnega dela ter poročilo o poteku in oceni poskusnega dela (v kolikor je poskusno delo dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi);

  8. Dokazilo o praktični uvedbi delavca na delo.

Vir: Kadrovska Asistenca

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21