Maribor, 26.09.2018

D. Ostali dokumenti povezani z delovnim razmerjem

V tej »podmapi« se hranijo vsi ostali dokumenti, ki nastanejo tekom trajanja delovnega razmerja in izkazujejo izpolnjevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

Dokumenti, ki se hranijo v »podmapi« D:

  1. Obvestilo o odmeri letnega dopusta;

  2. Vloga za koriščenje letnega dopusta;

  3. Odreditev nadurnega dela;

  4. Napotnice za obdobni zdravstveni pregled;

  5. Sklep o disciplinski odgovornosti delavca.

Vir: Kadrovska Asistenca

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21