Maribor, 26.09.2018

E. Evidenca o delovnem dovoljenju – tujci

Do obveznosti vzpostavitve »podmape« E pride le ob zaposlitvi tujca.

Dokumenti, ki se hranijo v »podmapi« E:

  1. Vloga za izdajo osebnega delovnega dovoljenja;

  2. Vloga za izdajo dovoljenja za zaposlitev;

  3. Vloga za izdajo dovoljenja za delo;

  4. Prijava in odjava dela tujca.

Vir: Kadrovska Asistenca

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21