Predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za kadrovske štipendije, ki so jih delodajalci odobrili od šolskega/študijskega leta 2008/2009 dalje do zaključka trenutne stopnje izobraževanja posameznega kadrovskega štipendista.

Sofinanciranje znaša 50% dodeljene kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače, za posameznega kadrovskega štipendista.

Rok prijave za sofinanciranje je 15. oktober 2008.

Delodajalci, katerih potrebe še niso objavljene v skupnem razpisu kadrovskih štipendij na www.sklad-kadri.si/kadrovske, morajo potrebe oddati najkasneje do 15. septembra 2008.

Razpisna dokumentacija 50. javnega razpisa:
Razpisno besedilo – razpis je bil obljavljen v Uradnem listu RS št. 62/08 dne 20. junija 2008
Prijavnica za sofinanciranje – mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana
Izjava delodajalca – mora biti v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana
Vzorec pogodbe – natisnjeno in na vsaki strani parafirano ter na zadnji strani podpisano in žigosano pogodbe je potrebno priložiti prijavi. Pogodbe ni potrebno nikjer izpolniti.
Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije – objavljeni v Uradnem listu št. 33/08
Obrazec za prijavo potreb – izpolnijo in oddajo ga le tisti delodajalci, katerih potrebe še niso objavljene na spletni strani www.sklad-kadri.si/kadrovske. Potrebe je potrebno oddati čim prej, vendar najkasneje do 15. septembra 2008.

Prijavijo se tudi podjetniki, ki bodo štipendirali svoje otroke. Postopek:
– prijava na Javnem skladu
– sklenjena pogodba o štipendiranju
– ustrezna smer študija glede na dejavnost
– vsako leto dokazilo o tem, da je bil letnik študija uspešno zaključen

Vir:Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije