Vprašanje?
Ali moramo davčnemu organu predložiti pisno izjavo, da v letu 2007 nismo izplačevali v prilogi določenih dohodkov?

Odgovor:
Za leto 2006 smo morali predložiti davčnemu organu pisno izjavo. Preberite si Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2006. Pozorni bodite na 4. člen (4).
Uradni list RS 137/2006 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2006
4. člen
(4) Zavezanci za dajanje podatkov iz prvega člena tega pravilnika, ki v letu 2006 niso izplačevali v prilogi določenih dohodkov, morajo o tem davčnemu organu predložiti pisno izjavo.

V letu 2007 je pravilnik spremenjen. Nikjer ne piše, da bi morali davčnemu organu dostaviti izjavo. Pozorni bodite na 4. člen.
Uradni list RS 98/2007 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2007
Naš računovodski servis davčnemu organu ne bo pošiljal izjave.

Zanimivo!    Vir:Davčna uprava RS
Dostava podatkov za odmero dohodnine
Predstavitev: podatki za odmero dohodnine 2007