Zaradi preselitve oziroma centralizacije DU Kranj so se s 1. 1. 2008 ukinili prehodni podračuni izpostav Davčnega urada Kranj in sicer:


izpostave Škofja Loka                      01100-8460705335

izpostave Tržič                                 01100-8460705820

izpostave Jesenice                           01100-8460701455

izpostave Radovljica                        01100-8460704462  


Od 1.1.2008 dalje davčni zavezanci Davčnega urada Kranj plačujejo svoje obveznosti na podračun davčnega  urada Kranj , ki se glasi:    


0110 0846 0701 843 


Pri plačevanju obveznih dajatev na prehodni  podračun se pri plačevanju z obrazcem BNO2 uporablja: model 09  (DŠ- konto)K.  


Pri plačevanju kmetijske odmere je nastal problem pri plačevanju zaradi napačno navedenih prehodnih podračunov na posebnih položnicah Davčnega urada Kranj. Plačila na bančnih okencih se na podlagi prevajalne tabele UJP neposredno usmerijo na pravilni podračun DU Kranj, težave pa povzroča samo plačevanje prek elektronskega bančništva, zato prosimo davčne zavezance, da pri plačevanju uporabijo zgoraj navedeni prehodni podračun Davčnega urada Kranj. 


Lep pozdrav. 


Služba za odnose z javnostmi,

 

Vir:Davčna uprava Republike Slovenije