Sporočilo za javnost (Združenje bank Slovenije)

Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki

Dne 21. marca 2008 (veliki petek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval in banke ter hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Slovenske poslovne banke od 19. 11. 2007 dalje  uporabljajo evropski plačilni sistem TARGET2 kot domači poravnalni sistem za medbančna plačila velikih vrednosti, nujnih plačil in poravnavo domačih klirinških sistemov. Zato posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v  sistemu TARGET2; v petek, 21. marca, bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Ker na veliki petek in veliki ponedeljek evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil in bodo izvajale plačilni promet v polnem obsegu naslednji delovni dan, v torek, 25. 3. 2008. 

Ljubljana, 7. marec 2008