Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 23. 7. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 je sprejeta odločitev, da se podaljša začasna oprostitev carin in DDV pri uvozu medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav. Začetno obdobje šestih mesecev, se podaljšuje za nadaljnje tri mesece do 31. oktobra 2020.

Sklep Komisije EU

Več informacij: FURS

VIR: https://www.ozs.si/novice/svetovanje/podaljsanje-oprostitev-za-ddv-in-carine-pri-uvozu-medicinske-opreme-5f2010952114e03315d4578c