Ljubljana, 12. decembra 2013 – V zadnjih dneh je Geodetska uprava Republike Slovenije prejela približno 8.000 obrazcev fizičnih oseb za poročanje o najemnih pravnih razmerjih v Evidenco trga nepremičnin. Ker je priliv teh vlog še vedno močno povečan, Geodetska uprava podaljšuje rok za poročanje o najemnih pravnih razmerjih. Za fizične osebe, ki oddajajo poročila prek obrazcev, je podaljšan do 15. januarja 2014, za oddajo prek spletne aplikacije pa je, tako za fizične kot pravne osebe, podaljšan do 1. marca 2014.

Evidenca trga nepremičnin je večnamenska, javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami. Najemodajalci, tako fizične kot tudi pravne osebe, morajo sporočati podatke o sklenjenih najemnih razmerjih Geodetski upravi RS (GURS) v Evidenco trga nepremičnin.

Najemodajalci, fizične osebe, sporočajo podatke na obrazcih ali v elektronski obliki prek spletnega portala PROSTOR. Za registracijo za uporabo spletne aplikacije je potrebno digitalno potrdilo. Prodajalci nepremičnin poročajo izključno elektronsko, prav tako najemodajalci, pravne osebe.

GURS ob prvem pregledu ugotavlja, da je veliko do sedaj posredovanih obrazcev nepopolnih in jih ni moč evidentirati, manjkajo predvsem bistveni podatki o predmetu posla  (npr. brez navedbe vrste najemnega pravnega posla, vrste nepremičnine, ki je predmet oddajanja, identifikacijskih številk nepremičnine in podobno),  tudi zato se rok  za poročanje o aktivnih najemnih poslih fizičnih oseb, ki oddajajo poročila prek obrazcev, s 15. decembra 2013 podaljša do 15. januarja 2014. Za poročanje o najemnih poslih pravnih subjektov preko spletne aplikacije se podaljša do 1. marca 2014.

Vse tiste, ki so posredovali nepopolne podatke, bo Geodetska uprava RS v naslednjih dneh pozvala, da vloge dopolnijo. Lastnike nepremičnin, fizične osebe, ki oddajajo svoje nepremičnine, prosimo da upoštevajo zadnji rok posredovanja popolnih obrazcev za v letu 2013 sklenjene najemne posle, to je 15. januar 2014. Vloge, ki bodo posredovane po tem datumu, ne bodo pravočasno posredovane v register nepremičnin ter s tem upoštevane pri prvi odmeri davka na nepremičnine v letu 2014.

Na Geodetski upravi RS beležimo tudi povečano število klicev glede izvajanja določb Zakona o davku na nepremičnine, ki bo začel veljati 1. januarja 2014. Klice sprejemamo na telefonski številki  01 / 478 48 00 in jih odvisno od vsebine vprašanj, preusmerjamo na strokovne službe. Občane ob tem prosimo za strpnost in razumevanje, saj je število klicev večje od običajnega. Koristne informacije bodo našli tudi na spletnih straneh GURS in portalu PROSTOR, da se izognejo nepotrebnemu čakanju, lahko vprašanja zastavijo tudi prek elektronske pošte, na naslov pisarna.gu(at)gov.si.