Podjemna pogodba ali pogodba o delu je opredeljena v Obligacijskem zakoniku (v nadaljevanju: OZ). V 619. čl. OZ je določeno, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje opraviti določen posel kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal. Iz definicije je razvidno, da je predmet pogodbe definiran precej široko, podjemna pogodba pa se največkrat uporablja pri obrtniških delih in popravilih, varstvu otrok, čiščenju prostorov itd. Po podjemni pogodbi lahko opravljaš le dela, ki so občasna in začasna. Zakonodaja sicer ne določa, koliko časa sme trajati podjemna pogodba, mora pa ta določati časovni rok za dokončanje dela. Podjemna pogodba tako med podjemnikom in naročnikom ne ustvarja trajnega razmerja, temveč preneha veljati, ko je določeno delo opravljeno, čeprav je v zadnjih letih v praksi uporabljena tudi  kot način zaposlovanja za krajši delovni čas ali za periodična dela.

Bruto znesek pogodbe 1000,00 800,00 600,00 400,00
Normirani stroski (10%): 100,00 80,00 60,00 40,00
Prispevki delojemalca: 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36%) 63,60 50,88 38,16 25,44
Prispevek za PIZ (15,5%) 155,00 124,00 93,00 62,00
Davčna osnova: 681,40 545,12 408,84 272,56
Dohodnina (25%): 170,35 136,28 102,21 68,14
Neto izplačilo: 611,05 488,84 366,63 244,42
Prispevki delodajalca:
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (0,53%) 5,30 4,24 3,18 2,12
Prispevek PIZ na bruto prejemek (8,85%): 88,50 70,80 53,10 35,40
Posebni davki na določene prejemke od bruto (25%): 250,00 200,00 150,00 100,00
Skupni strošek izplačevalca: 1343,80 1075,04 806,28 537,52