Maribor, 25.03.2010

Pogodbe o sodelovanju (v nadaljevanju PPS) niso vedno poimenovane kot pogodbe o poslovnem sodelovanju. Lahko jih imenujemo tudi drugače. V principu gre za naročilo storitve ali blaga na eni in izvršitev naročila na drugi strani. Gre torej za dogovor med dvema, načeloma pravnima osebama, ki se dogovorita za bodisi kratko- ali dolgoročno sodelovanje. O tem, čemu je smiselno nameniti posebno pozornost pri sklepanju pogodb o sodelovanju, katere so njihove bistvene in katere smiselne sestavine, v nadaljevanju.

PPS je zakonsko neurejena pogodba
PPS je po mnenju Roka Rozmana, vodje pravne pisarne v UniCredit Bank, inominatna (zakonsko neurejena) pogodba, praviloma sklenjena med dvema ali več pravnimi osebami. »Njena vsebina je odvisna od primera do primera, vsekakor pa zgolj ime pogodbe ‘pogodba o poslovnem sodelovanju’ (še) nič ne pove o njeni vsebini. Nasploh velja, da naslov pogodbe v nobenem primeru ne določa njene vsebine ali ne vpliva na njeno razlago, temveč je za nastanek pogodbenega razmerja bistven, a ne zadosten pogoj soglasje volj pogodbenih strank. PPS ne določa tipičnega oz. sploh nobenega izpolnitvenega ravnanja pogodbenih strank.« Po mnenju Tatjane Andoljšek, strokovne svetovalke generalnega direktorja v Krki d.d., je »pogodba o poslovnem sodelovanju krovni izraz za obligacijsko pogodbo civilnega prava med dvema strankama, s katero stranki po navadi opredelita več elementov svojega sodelovanja: dogovor o prodaji in nakupu, ceni, promociji, spremljevalnih aktivnostih in obvezah, licenci določenih pravic in podobnem«.

več

Vir: Poslovni bazar

V kolikor želite vzorec takšne pogodbe mi pišite na mail simona@interfin.si in vam jo pošljem.