Maribor, 27.09.2018

Pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas so (oziroma naj bi bile) običajen način ureditve delovnega razmerja. Toda v praksi so se druge oblike zaposlitve zelo razširile.

Pogodbe o zaposlitvi naj bi se torej običajno sklepale za nedoločen čas. To določa prvi odstavek 12. člena Zakona o delovnih razmerjih. Zakon pravi, da se »pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas, če s tem zakonom ni drugače določeno« ter za polni delovni čas.

Druge oblike zaposlitev, ki jih imenujemo tudi atipične oblike zaposlitve, naj bi torej prišle v poštev le v izjemnih primerih. Toda v praksi so postale tako razširjene, da jih ne moremo več imeti za izjeme. Kateri tipi pogodb o zaposlitvi so najbolj ustrezni za vaše podjetje, vam svetujejo pravniki.

Atipične oblike zaposlitve

Zakon o delovnih razmerjih med atipičnimi oblikami zaposlitve navaja:

Pogodbe za delo na podlagi civilnega prava pa temeljijo predvsem na določbah Obligacijskega zakonika. Omogočajo delo na podlagi:

  • podjemne pogodbe,

  • avtorske pogodbe,

  • pogodb o začasnem in občasnem delu upokojencev,

  • pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali s prokuristi in vodilnimi delavci.

Ostale posebne oblike zaposlitve

Posebna oblika zaposlitve so še:

Med atipične oblike dela spada tudi institut ekonomsko odvisne osebe.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21