24.02.2010
Informacije in pojasnila v zvezi z novim Zakonom o minimalni plači

Splošne informacije o novostih in pojasnila za delodajalce in delavce
Zakon o minimalni plači (ZMinP), objavljen v Uradnem listu RS št. 13/2010, z dne 22. 2. 2010 glede na doslej veljavni Zakon o določitvi minimalne plače, prinaša nekatere novosti:

1. Znesek
Zakon na novo določa znesek minimalne plače v višini 734,15 EUR. Znesek je bil določen upoštevaje izsledke raziskave Inštituta za ekonomska raziskovanja pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Znesek pomeni v neto vrednosti 562 EUR, kolikor po izračunih navedenega inštituta znašajo minimalni življenjski stroški.

pojasnilo

Vir:Ministrstvo za delo, družino