Maribor, 18.03.2010

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/2010, v nadaljevanju: ZMinP) je začel veljati s 23.2.2010, za nadzor nad izvajanjem ZMinP pa je pristojen Inšpektorat RS za delo. Zakon med drugim določa tudi pogoje za postopen prehod na določeno višino minimalne plače, o čemer mora delodajalec obveščati inšpektorat za delo.

Delodajalec mora seznaniti inšpektorat za delo tako z namero sklenitve sporazuma kot tudi s sklenjenim sporazumom. Vsa obvestila se zbirajo centralno, na sedežu Inšpektorata RS za delo, Parmova 33, Ljubljana.

Inšpektorat RS za delo

Sporazum o postopnem dvigu minimalne plače