07.07.2009

Veliko naših članov je od podjetja PS-MOBIL, Poslovna in tehnična izvedba pridobitve nepovratnih sredstev EU, d.o.o. dobilo pismo o EU NEPOVRATNIH SREDSTVIH za pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem v krizi v času recesije.

V dopisu je navedeno, da se do 10.7. 2009 plača 612,14 EUR na račun tega podjetja. Najkasneje do 31.07.2009 pa naj bi podjetje dobilo zagotovljena minimalna sredstva v višini 3.800,00 EUR, do največ 29.000,00 EUR.

Opozarjamo naše člane, da gre za gospodarski kriminal in da takega računa ne plačujejo.

Priloga: – primer lažnega obvestila

– izjava za javnost podjetja RR & CO. d.o.o.

– izjava za javnost podjetja ENDRA, inovativne rešitve d.o.o.

Avtor: www.gzs.si