Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Pomoč ob rojstvu otroka v letu 2007 znaša 250,26 evrov (59.972,30 tolarjev). Višina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Namesto denarja je mogoče v enaki vrednosti izbrati opremo za novorojenca v obliki zavitka. Izbirati je mogoče med štirimi vrstami zavitkov.

Pravico uveljavlja eden od staršev 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče uveljaviti.

VIR:Center za socialno delo Maribor

Preberi še:Kako se uveljavlja pravica do starševskega dodatka SD?

Mati lahko uveljavlja pravico do starševskega dodatka 30 dni pred predvidenim datumom poroda, vendar najkasneje 30 dni po rojstvu poroda – v tem primeru pridobi pravico z dnem rojstva otroka, v kolikor vloži vlogo kasneje, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca od vložitve vloge.