Mariborska razvojna agencija svetuje in pomaga pri pripravi dokumentacije za prijavo na različne razpise in pri pripravi vlog za odobritev kreditov.

Trenutno so aktualne mikrogarancije za kredite za kritje škode virusa COVID-19, ki jih za MSP-je razpisuje Slovenski podjetniški sklad, in krediti za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19, ki jih razpisuje SID banka.

Slovenski podjetniški sklad ponuja mikrogarancije za MSP za kredita, ki jih podjetje najame za kritje škode zaradi virusa COVID-19:

P1 plus 2020 – mikrogarancije za MSP – kritje škode zaradivirusa COVID-19

Pogoji:

  • Upravičenci: MSP, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja z vsaj 1 zaposlenim za polni delovni čas
  • Namen kredita: obratna sredstva
  • Višina kredita: največ 100.000,00 EUR za mikro im majhna podjetja oz. največ 200.000,00 EUR za srednja podjetja
  • Višina garancije: 80 % kredita
  • Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,50%
  • Ročnost kredita: 1,5 do 5 let z vštetim moratorijem do največ 6 mesecev

Več informacij: MRA /Mariborska razvojna agencija/

VIR: http://www.mra.si/novice/pomoc-pri-pripravi-vlog-na-aktualne-razpise-covid-19