Pooblastilo za M4

VEČ: http://www.interfin.si/avtentikacijska-koda-zzzs-za-izpolnitev-m4-obrazca-za-leto-2012/