V zvezi z novim Zakonom o deviznem poslovanju ZDP-2 ni sprememb pri poročanju Banki Slovenije. Banka Slovenije bo pripravila nove podzakonske akte, kjer bo osnova za poročanje o poslovanju z nerezidenti namesto Zakona o deviznem poslovanju, Zakon o Banki Slovenije. Rezidenti so še naprej dolžni poročati v skladu z Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, Navodilom o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji in Navodilom za izvajanje sklepa o opravljanju menjalniških poslov naslednja poročila:

– Evidenca računa v tujini (C-ev) in Poročilo o računih v tujini in kontokorentih (C) – predvidoma do 30.6.2008
– Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti (SKV)
– Poročila o kapitalskih naložbah med rezidenti in nerezidenti (mesečni poročili SN11-T in SN22-T, letna poročila SN11, SN44, SN22 in SN55)
– Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti (KRD)
– Poročilo o kupljenih /prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov (DVP)
– Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti (BST)
– Poročila o poslih z vrednostnimi papirji (VRP)
– Poročilo o odkupu in prodaji tuje gotovine – pogodbene menjalnice predvidoma do 30.6.2008.

Odgovor so pripravili pri Banki Slovenije.