Obračune DDV odslej pošiljajte na nov, enoten poštni naslov DURS!

Davčna uprava Republike Slovenije z julijem 2007 pričenja s skeniranjem obračunov DDV na enem mestu. V ta namen so odprli nov poseben poštni predal, ki  je natisnjen na priloženi kuverti s plačano poštnino.

Obračune pošiljajte na naslov:
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
p. p. 1054
3001 Celje

Davčni zavezanci identificirani za namene DDV, obračune za obdobje junij 2007 oziroma april–junij 2007 in vse naslednje obračune pošljejo na nov, zgoraj omenjeni, poštni naslov.

Vsi zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev po plačani realizaciji, skupaj z obračunom DDV pošljejo tudi obrazec Priloga A k obračunu DDV in morebitna pojasnila, ki se nanašajo na obračun DDV. 

Vse ostale obrazce, vloge in popravke obračunov za pretekla obdobja, se še vedno pošiljajo kontrolorju na pristojnem davčnem uradu.

Obračun DDV in druge obračune, se lahko oddaja tudi v elektronski obliki preko sistema eDavki.