Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva torej prinaša spodbudo za zaposlovanje mladih v obliki olajšave delodajalcem. Delodajalci bodo tako, če bodo za nedoločen čas zaposlili mlado brezposelno osebo v starosti do trideset let, ki je prijavljena pri Zavodu RS za zaposlovanje najmanj 3 mesece, za dve leti oproščeni plačevanja prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Ukrep se bo izvajal od 1. novembra letos do konca leta 2014.

Kot je ob razpravi v Državnem zboru pojasnila ministrica dr. Anja Kopač Mrak zakon na podlagi dogovora s socialnimi partnerji vsebuje tudi “omejitve za delodajalce, in sicer za to lahko zaprosijo delodajalci, ki tri mesece pred zaposlitvijo niso odpuščali iz poslovnih razlogov, v tridesetih dneh pred tem niso imeli blokiranega računa in so v zadnjih šestih mesecih redno plačevali prispevke in plače zaposlenim.” “Če bi delodajalec pred potekom dveh let prekinil takšno pogodbo, je sankcija predvidena, in sicer bi moral poravnati vse prispevke, ki so mu bili oproščeni, za nazaj,” je še pojasnila ministrica.

Ministrica je ob predstavitvi zakona še poudarila, da gre za interventni ukrep v pogojih, ko je v Slovenija v letu 2012 beležila najvišji porast stopnje brezposelnosti med mladimi v vsej Evropski uniji. “Verjamem, da je s finančnega vidika in tudi vseh drugih vidikov tako mladih tako tudi države mnogo bolje, da so ti mladi zaposleni in plačujejo vsaj prispevke delavca, kot pa da so doma na plečih staršev ali države. Mladim je treba dati priložnost.”

Ministrstvo ocenjuje, da se bo na podlagi tega ukrepa zaposlilo pet tisoč več mladih kot v preteklem letu, torej okvirno 25 tisoč, od česar pričakujemo okvirno sedem tisoč zaposlitev za nedoločen čas.

Ministrica je še zagotovila, da bo ministrstvo spremljalo izvajanje zakona oziroma tega ukrepa in bo, če bi prišlo do zlorab, tudi poseglo v veljavnost zakona.