Četrtek, 11.02.2010

Poslanci so z 71 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon o minimalni plači, ki zvišuje minimalno plačo za 102 evra na 562 evrov neto, kolikor znašajo ugotovljeni minimalni življenjski stroški.

Ljubljana – Poslanci so  z 71 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon o minimalni plači, ki zvišuje minimalno plačo za 102 evra na 562 evrov neto, kolikor znašajo ugotovljeni minimalni življenjski stroški.

Cilj zakona je, da se dohodek zaposlenih za polni delovni čas dvigne na raven, da bodo lahko pokrili minimalne življenjske stroške, je ob predstavitvi zakona dejal minister za delo, družno in socialne zadeve Ivan Svetlik.

Po zakonu se bo minimalna plača za delo v naslednjem mesecu po uveljavitvi zakona zvišala s sedanjih 597,43 evra na 734,15 evra bruto oz. z okoli 460 evrov na 562 evrov neto. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu; če bo to v februarju, bodo minimalne plače v novi višini izplačane za mesec marec.
Spremenjen je tudi način usklajevanja višine minimalne plače. Ob določanju njene višine ne bodo več upoštevali ocene inflacije, ampak se bo pri določanju njene višine januarja vsako leto upoštevalo medletno inflacijo v decembru preteklega leta.

Minister, pristojen za delo, bo višino določal tudi po posvetovanju s socialnimi partnerji, in sicer se bo poleg inflacije upoštevalo gibanje plač, gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti.

Zakon omogoča, da se delodajalci, pri katerih bi takojšen dvig plač na 562 evrov povzročil velike težave oz. odpuščanje večjega števila delavcev, s predstavniki zaposlenih v roku dveh mesecev po uveljavitvi zakona dogovorijo o postopnem dvigu minimalne plače na raven minimalnih življenjskih stroškov v roku dveh let.

Tako se bo lahko ob ustreznem dogovoru minimalna plača za naslednji mesec po uveljavitvi zvišala na 654,69 evrov bruto, od 1. januarja 2011 na 685,25 evrov, povečano za inflacijo v letu 2010, in od 1. januarja 2012 na 734,15 evrov bruto, povečano za inflacijo v letih 2010 in 2011.
Del dviga minimalne plače bo omogočil dvig dodatne splošne olajšave pri dohodnini. O noveli zakona o dohodnini bodo poslanci v okviru tekoče izredne seje DZ odločali v petek.

vir:Delo