Pri financiranju z leasingom lahko izbirate med finančnim in poslovnim (operativnim) leasingom.
Glavna razlika med njima je, da je po poteku obdobja leasinga pri finančnem leasingu lastnik nepremičnine lahko jemalec leasinga, torej vi, pri poslovnem oziroma operativnem leasingu pa lastnik nepremičnine ostane dajalec leasinga..

Finančni leasing je primerljiv z dolgoročnim kreditom, poslovni leasing pa z dolgoročnim najemom. Natančnejše razlikovanje med obema si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Lastnost
Finančni leasing
Poslovni leasing
Davčna obravnava Kot promet blaga Kot promet storitev
Primerljivost Z dolgoročnim
kreditiranjem
Z dolgoročnim najemom
Pravno lastništvo Dajalec leasinga Dajalec leasinga
Ekonomsko lastništvo Jemalec leasinga Dajalec leasinga
Davčno priznani stroški
za jemalca leasinga
Amortizacija in
obresti
Obrok leasinga
Glavna tveganja z
nepremičnino
Jemalec leasinga Dajalec leasinga
Doba leasinga Poljubna Krajša od 75%
življenjske dobe objekta
Sedanja vrednost
najmanjše vsote
obrokov leasinga
Poljubna Ne sme presegati
90% poštene
vrednosti nepremičnine
Obračun DDV-ja Enkraten ob prenosu
na celotno vrednost objekta, vključno na obresti
Na obrok leasinga
(na najemnino)
Nakup nepremičnine do konca leasinga Po vnaprej poljubno
dogovorjeni vrednosti
Po tržni vrednosti nepremičnine
Primerna oblika za … Jemalce leasinga, ki
po poteku obdobja
leasinga želijo postati
lastniki nepremičnine
Jemalce leasinga,
ki ne želijo posedovati
nepremičnin in imeti s
tem povezane stoške
in skrbi

vir: Immorent .si