Na Štajerski gospodarski zbornici smo prejeli precej vprašanj in odprtih dilem v zvezi z možnostmi pridobitve pomoči pri premagovanju težav zaradi širjenja Covid-19, zato objavljamo posnetek spletnega seminarja ter predstavitve SID banke ter Slovenskega podjetniškega sklada.

Na spletnem seminarju so sodelovali:

– mag. Natalijo Muršič Tomažič iz  Slovenskega podjetniškega sklada,
– go. Sašo Podpeskar in go. Katjo Šteklič iz SID banke in
– g. Davorina Okorna iz Nove KBM,

in nam predstavili njihove programe oz. ukrepe pri premagovanju težav zaradi širjenja Covid-19.

Prav tako so predstavniki vseh treh inštitucij odgovarjali na vaša postavljena vprašanja.

VIR: Štajerska gospodarska zbornica,
Pripravil: Marko Nemšak

https://www.stajerskagz.si/posnetek-webinarja-moznosti-financiranja-podjetij-v-casu-covid-19/?ml_subscriber=