Do 1. novembra možno posredovanje obvestil o podjemni pogodbi in avtorskem delu zgolj preko spleta.
Delodajalce obveščamo, da  bo 1. novembra 2007 stopil v veljavo Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu za zposlovanje (UL RS, št. 75/2007). Do tega datuma lahko delodajalci posredujejo obvestila o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela ter obvestilo o sklenjeni pogodbi zgolj preko spletne rubrike eStoritve, po tem datumu  pa bo mogoče posredovati  obvestila tudi na druge načine, kot jih določa Pravilnik.
Vprašanje:
Je potrebno prijaviti tudi "stare" pogodbe? Kako je v primeru, če so te "stare" pogodbe še vedno veljavne?
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (9. člen) določa, da obvestilo o potrebi po sklenitvi podjemne pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela pošljete najpozneje v osmih dneh po tem, ko potreba nastane.
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanje zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov ZRSZ, ki ureja podrobneje to področje, začne veljati 1. novembra 2007. Zato pošiljate obvestila le za nove potrebe.