Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo podatkov na obrazcih M-4 za leto 2012

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v obdobju od 26.4.2013 do 7.5.2013 zaključuje projekt prenove matične evidence zavarovancev s prenosom podatkov v novo relacijsko bazo, zato lahko v tem obdobju prihaja do motenj v delovanju informacijskega sistema. Iz navedenih razlogov izjemoma podaljšujemo rok za oddajo podatkov na obrazcih M-4 za leto 2012 do 31.5.2013.

VIR: ZPIZ