Maribor, 12.09.2018

Za »ustanovitev socialnega podjetja« morate ustanoviti eno od nepridobitnih pravnih oseb in zaprositi za pridobitev statusa socialnega podjetja.

Zakonska podlaga za registracijo nepridobitne pravne osebe je urejena glede na osnovno pravno-organizacijsko obliko po pristojnih ministrstvih:

Oba postopka (to je postopek ustanovitve in postopek pridobitve statusa) je možno sprožiti istočasno, kar pomeni, da bo organ, pristojen za registracijo, ob sami ustanovitvi presojal tudi izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja.

Vloga za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki namerava poslovati kot socialno podjetje, mora poleg vsebine in prilog, ki jih določajo posebni predpisi, vsebovati še:

  • sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno podjetje,

  • osebna imena, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča vseh oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje in obseg pooblastil,

  • dokazilo o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti premoženja.

Vlogo morate predložiti na pristojni registrski organ, ki je odvisen od osnovne pravno – organizacijske oblike:

Enako vsebino mora imeti tudi vloga za spremembo akta o ustanovitvi (temeljnega akta), s katero se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno podjetje.

Registrski organ preveri skladnost vloge z 8., 9., 12. in 14. členom ZSocP-A. V kolikor ni zadržkov, registrski organ z aktom, s katerim odloči o vpisu nepridobitne pravne osebe oziroma spremembe v register, odloči, da se pri podjetju ali imenu nepridobitne pravne osebe v register vpiše dostavek »socialno podjetje«. Z vpisom dostavka v register ali javno evidenco, nepridobitna pravna oseba pridobi status socialnega podjetja in lahko prične poslovati kot socialno podjetje.

En izvod akta mora nemudoma posredovati Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za vzpostavitev evidence socialnih podjetij in izvajanje nadzora.

Vir: eVEM

Za pomoč pri otvoritvi socialnega podjetja smo za vas dosegljivi na:

kontakt: Društvo CTRP so.p.

telefon: 051 348 410

email: simona.klancnik@interfin.si