Pojasnilo DURS, št. 4230-375/2007, 20. 3. 2008


Davčni zavezanec sprašuje, ali lahko pri davčnem organu pridobi potrdilo o tem, da njegov potencialni partner redno izpolnjuje svoje obveznosti iz naslova DDV.


V davčnem postopku velja načelo davčne tajnosti. Davčni organ na podlagi 15. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06) veže dolžnost varovanja podatkov, ki jih davčni zavezanec v davčnem postopku posreduje davčnemu organu ter drugih podatkov v zvezi z davčno obveznostjo zavezancev za davek. Tako davčni zavezanec pri davčnemu organu ne more pridobiti podatka oziroma potrdila o tem, da drugi davčni zavezanec (njegov potencialni partner) redno izpolnjuje svoje obveznosti iz naslova DDV. Obstaja pa možnost, da si poslovni partner sam pridobi tako potrdilo pri davčnemu organu in ga posreduje zainteresiranemu davčnemu zavezancu. Možno pa je tudi, da davčni organ na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca razkrije njegove podatke, ki so davčna tajnost, tretjim osebam (18. člena ZDavP-2).

 

VIR:Durs