– z javnim prevozom stroški prevoza
– če ni javnega prevoza, kilometrina (15% cene benc. – 95 okt.),
od 26. marca 2008
(do spremembe cene) dalje (cene dostopne na www.petrol.si)
0,1583 EUR/km *

* glede na spremembo Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list 140/2006, 29. december 2006), se v davčno osnovo ne vštevajo stroški prevoza do višine 0,15 eura (35 tolarjev) za vsak polni kilometer.