Kilometrina

Kilometrina po Uredbi in izračunana kilometrina glede na ceno 95-oktanskega goriva.

Uradni list Republike Slovenije– UREDBA O davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list 76/2008, 25.7.2008, določa najvišji znesek, katerega izplačilo ni obdavčeno:

Veljavnost Prevoz na delo za km Službeno potovanje za km
 od 1.8.2008 dalje  0,18  0,37