Regres, prehrana, prevoz na delo in iz dela, dnevnice, ….

VIR: Obrtnikov Svetovalec