Povrnite si stroške svojega usposabljanja!

ZNANJE URESNIČUJE SANJE
Javni razpis za zaposlene

Potrebujete našo pomoč? Pripravimo vam javni razpis za zaposlene, pripravimo tudi pogodbo o sofinanciranju med podjetjem in zaposlenim. Izobrazite svoje zaposlene brezplačno!

Pokličite na tel:02 234 23 20 (Simona)

Kdo se lahko prijavi na razpis?
Zaposleni:
– ki imate zaključeno največ V. stopnjo izobrazbe in
– ste v rednem delovnem razmerju v gospodarskih družbah, zadrugah, javnih in zasebnih zavodih, pri samostojnih podjetnikih ter
– se vključujete ali ste že vključeni v programe usposabljanja oziroma izobraževanja.

Kaj razpis omogoča zaposlenim?
Povračilo upravičenih stroškov za udeležbo v programih usposabljanja oziroma izobraževanja, in sicer v skupni višini do 600 EUR (z DDV) za posameznika, ki se prijavi na javni razpis.

Za katere programe se povrnejo stroški?
Povračilo upravičenih stroškov v skupni višini do 600 EUR (z DDV) velja za naslednje programe:
– jezikovni tečaji,
– računalniški tečaji,
– priprave na ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in temeljnih poklicnih kvalifikacij (TPK) ter
– preverjanje in potrjevanje NPK in TPK.

Kako se povrnejo stroški?
Povračilo stroškov za svoje usposabljanje oziroma izobraževanje lahko uveljavljate posamezniki, ki ste izbrani na javnem razpisu in z Zavodom za zaposlovanje podpišete pogodbo. Povračilo stroškov uveljavljate s predloženim zahtevkom in dokazili, po zaključku usposabljanja oziroma izobraževanja, ki ste ga prijavili na javni razpis.

POMEMBNO!
Ker je javni razpis namenjen zaposlenim, se morajo vsi predloženi računi glasiti na posameznika, ki je bil izbran na javnem razpisu. Povračilo stroškov je možno samo na transakcijski račun takšnega posameznika.

… in vse to s pomočjo Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis Znanje uresničuje sanje sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, prednostne usmeritve 1.2. Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.

Termini usposabljanj in aktualni roki za prijavo
Kandidirate lahko še za financiranje programov, ki se zaključijo po 01.09.2009 oz. najkasneje do 31.08.2010 (leto 2010, sklop B) ter za financiranje programov, ki se bodo zaključili po 01.09.2010 oz. najkasneje 31.12.2010 (leto 2011, sklop C).
Za leto 2010 (sklop B) so aktualni še naslednji termini:
5. rok: 12.03.2010 do 12.00 ure
6. rok: 11.06.2010 do 12.00 ure
Za leto 2011(sklop C):
7. rok: 27.08.2010 do 12.00 ure

Vir:Zavod RS za zaposlovanje