Kdor v marcu ni bil registriran, kdor ni plačeval prispevkov, čeprav se ni izpisal iz registra nastanitvenih obratov, bonov ne bo mogel sprejemati, pravijo na gospodarskem ministrstvu.

Ste med njimi tudi vi?

Zakaj nekateri sobodajalci ne bodo mogli unovčiti bonov?

Povprašali smo na Direktoratu za turizem in prejeli sledeč odgovor:

MGRT je od sprejema Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v DZ RS dne 29.5.2020, katerega ukrep je turistični bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, prejelo kar nekaj pobud s strani sobodajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za sprejem bonov.

Pobude smo temeljito preučili in se z vsemi pripravljalci ukrepov odločili, da zaenkrat ne bomo popravljali zakona. Pri sobodajalstvu gre v večina primerih za dopolnilno dejavnost in tisti, ki na dan 13.3.2020 niso bili vpisni v Poslovni register Slovenije in vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) kot izvajalec dejavnosti nastanitvenega obrata, so bili izbrisani na lastno pobudo ali pa se vpisujejo kot nov subjekt. Večina sobodajalcev se iz registrov izbriše po koncu sezone in se zopet vpiše ob začetku nove, saj jim sobodajalstvu predstavlja le dodatni vir prihodkov. Ukrep turističnih bonov pa se primarno uvaja zaradi pospešitve domačega povpraševanja, ki je ključno za ohranitev in razvoj dejavnosti ter za ohranitev delovnih mest zaposlenih v turizmu po COVID-19 epidemiji.”

Kdo bo torej lahko sprejel turistične bone?

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVIS-19 (ZIUOOPE), ki so ga poslanci sprejeli konec maja in katerega del je tudi bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, določa glavna pravila:

Standardna klasikacija dejavnosti ponudnikov storitev, ki lahko sprejemajo bone: