Konkurenca je danes čedalje hujša, zato morajo podjetja poskrbeti za nove načine, da ostanejo korak pred konkurenti. Pri tem jim lahko uspešno pomaga tudi PR – že z manjšim denarnim vložkom si lahko podjetja v kratkem času povsem izboljšajo svoj konkurenčni položaj.

PR (“public relations”) je angleška kratica, ki predstavlja odnose z javnostmi. Pri tem si ponavadi predstavljamo razpošiljanje sporočil za javnost in organizacijo tiskovnih konferenc.

A odnosi z javnostmi so veliko več kot samo to. Gre za vzpostavljanje trajnih odnosov med podjetjem in okoljem na podlagi dvosmerne komunikacije z deležniki podjetja. Ponavadi gre za obstoječe in potencialne kupce, govorimo pa lahko tudi o medijih, zaposlenih, sindikatih, lokalnih skupnostih, ipd.

Podjetja, ki so v večinski državni lasti, imajo komuniciranje z javnostmi predpisano, v privatnih podjetjih pa je odvisno od razumevanja poslovodstva v luči doprinosa PR-ja pri doseganju poslovnih ciljev.

Dosledno, strokovno in skrbno načrtovano izvajanje PR aktivnosti pripomore k ugledu podjetja. Danes, ko so razmere na trgu zaostrene, razlike med produkti in storitvami pa zaradi hudega pritiska konkurence vse manjše, razliko v odnosu do konkurentov ustvarjajo pred nekaj časa še elementi, ki so jih podjetja v preteklosti še popolnoma zanemarjala. To je lahko odnos do kupcev, način poslovne komunikacije, poslovna urejenost zaposlenih in v veliki meri tudi ugled podjetja.

PR pomaga povečati dobiček in ustvariti vrednost

Odkar se soočamo z gospodarsko krizo, se mnoga podjetja trudijo zmanjšati nepotrebne stroške. Res je, da PR aktivnosti podjetju ne bodo takoj prinesla višjih prihodkov, bodo pa ustvarila podlago za lažje doseganje dobička in ustvarjanje vrednosti.

PR bo preko različnih komunikacijskih kanalov gradil prepoznavnost in ugled vašega podjetja, krepil vašo blagovno znamko, preko neposrednega komuniciranja s kupci pa ustvarjal bolj zadovoljne stranke in vam preko povratnih informacij služil kot ogledalo za izboljšanje vaših produktov ali storitev. Podjetje bo tako krepilo svojo pozicijo na trgu, dosegalo boljše plačilne pogoje in s storitvami dosegalo višjo ceno na trgu, kar se bo prelilo tudi na povečanje prihodkov.

Po izkušnjah sodeč lahko rezultate pričakujete kmalu po preteku obdobja desetih mesecev, rezultati se seveda razlikujejo od podjetja do podjetja.

Kaj lahko ponudite javnosti?

Vsa podjetja nimajo enakih možnosti za vzpostavitev uspešnega PR. Uspeh je odvisen predvsem od sposobnosti PR-jevca, da za podjetja za katerega opravlja to funkcijo, ustvari interes javnosti, seveda pa je to pri nekaterih podjetjih lažje narediti, saj poslujejo v bolj »privlačnih« panogah, pa tudi podjetja z velikostjo in obsegom poslovanja že sama po sebi zbujajo interes javnosti.

Vprašati se morate, kaj lahko ponudite javnosti, kako ji lahko doprinesete, ne da bi ji hkrati želeli nekaj prodati. Razmislite, ali lahko vaše poslovne partnerje povabite na izobraževalni dogodek, ki je posredno povezan z vašim poslovnim področjem in za katerega imate ozko specializirano znanje in jim ga lahko brezplačno ponudite. Morda lahko še v poletnem času priredite brezplačni nogometni turnir ali pa vaše poslovne partnerje, novinarje in zaposlene povabite na piknik. Že z nekaj sto evri lahko naredite velik vtis nanje.

Več informacij: Mladi podjetnik

VIR: https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/marketing/pr-za-vecjo-konkurencnost